СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ГЕОПРОЕКТ-ПРИМОРСКО“ ЕООД, уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „Жилищна сграда в УПИ IX-366, кв.39А , ПИ 58356.503.366, ул.“Чайка“ №6, гр.Приморско...