ФОТОГРАМЕТРИЯ

Фирмата разполага с 3 бр летателни средства с полетно време от 15 мин. до 2 часа и камери с размери на матрицата от 24 до 42 Мр , с филтри и матрици на Sony , обективи с фокусно разстояние от 20 до 35 мм , компютърни системи за обработка и съхранение на данни . До 2019 г са излетени над 1500 ха урбанизирана територия и над 1000 ха неурбанизирана територия , като са постигнати резултати с точност от 0.5см/pixel до 2.5см /pixel. С обработките са създадени облаци от точки , модели на терена , повърхнини описани с изолинии , 3D модели , ортофотопроекции в повърнини избрани от клиента ,ортофотопланове съвместени с кадастрални карти , планове за регулация , общи устройствени планове , специализирани карти . Археология.

Продукти на дейността фотограметрия са:

9

Облаци от точки

9

Модели на терена със и без класификация на плътните облаци и производните им – повърхнини ; профили ; обеми ; количества и др.

9

Ортофотопланове

Технологията е много подходящя за археологически обекти .

New Field

Адрес

ул. Трети март 49 гр. Приморско 8180 обл. Бургас, България

Телефон

+359 5503 3337 / +359 878 570517

Имейл

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

1 Click Studio

 

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

 

1 Click Studio