На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ГЕОПРОЕКТ-ПРИМОРСКО“ ЕООД, уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, за наличие на...