Геопроект Приморско ЕООД

Геодезически услуги от 1993

„Геопроект Приморско“ ЕООД е създадена през 2005г. със седалище и адрес на управление гр. Приморско, ул. „Трети март“55, с основен предмет на дейност геодезия, кадастър, регулация. Собственик на фирмата е инж. Дамян Петков. Фирмата е правоприемник на ЕТ „Петков – Дамян Димитров“, като от създаването си през 1993г. се занимава основно с възстановяване на земeделски земи.

Нашата История

От 1996 г. ЕТ „Петков – Дамян Димитров“ е базиран а в гр. Приморско като участва в приключване плановете за земеразделяне на няколко населени места на територията на община Царево. Създава кадастрални планове, нивелационни планове, нивелетни проекти. Работи с архитектурни бюра, изготвяйки част геодезия на инвестиционни проекти (геодезически снимки , проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели , сгради , инфраструктура и други), нанася реализираните обекти в кадастъра.

След преобразуването си в „Геопроект Приморско“ ЕООД през 2005г. фирмата изготвя устройствените планове на няколко населени места на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. За период от 5 години е поддържаща фирма на картата на възстановената собственост на общините Приморско и Царево. По договори с общините Царево, Созопол и Приморско създава множество нивелационни планове, нивелетни проекти, осови мрежи, специализирани карти на подземните проводи.

С влизането в сила на първите кадастрални карти на територията на обл. Бургас фирмата участва активно в поддържането й в актуално състояние.

От 2013г. до 2016г. по задание от общините Созопол, Царево и Приморско създава цифрови модели на устройствените планове на всички населени места по Южното Черноморие от гр. Черноморец до с. Резово включително. За същия период водещ клиент на „Геопроект Приморско“ ЕООД е „ЕВН България“ ЕАД; Приморско клуб АД. Извършва всички геодезически дейности на територията на КЕЦ Приморско и КЕЦ Бургас.

Като подизпълнител фирмата участва в създаването на кадастралната карта на Национална компания железопътна инфраструктура, в геодезически дейности по създаването на проекта „Южен поток“, в създаването на цифровата ортофото карта на МЗХ.

Част от геодезическата дейност е обект: Наблюдение на деформации на сметище на битови отпадъци на гр. Созопол.

В периода 2013 – 2019 по договор с АГКК „Геопроект Приморско“ ЕООД създава специализирани карти по ЗУЧК на над 55 плажа на територията на Република България. През 2015г. отново по договор с АГКК създава обединените специализирани карти на 42 плажа на територията на Република България.

През 2016г. фирмата създава инвестиционни проекти за реконструкция на пътна мрежа ІV-ти клас и на улични мрежи .

От 2016г. „Геопроект Приморско“ ЕООД инвестира в цифрови фотограметрични технологии като разполага с 2 бр. професионални мултироторни летателни апарати и 2 бр. дрон тип самолет, оборудвани с цифрови фотоапарати Sony Nex 7 и sony a7R III . До настоящия момент са произведени фотограметрични 3D модели и ортофото карти на разкопките на 11 археологически обекта на териториите на общините Приморско и Созопол, фотограметрични 3D модели на 12 населени места.

Oборудване

Високопроходими автомобили – 3 бр.

Тотални станции – Leica TCR805– 1 бр., Trimble S6 – 2 бр.

Нивелири – Trimble Dini 003– 1 бр.

Позиционни системи – Trimble R6 – 2 бр., Trimble R10 – 1 бр., референтна станция – Topcon – 1бр.

Фотограметрични системи – мултироторен дрон S900, оборудван с камера Sony Nex7 – 2 бр., самолет дрон – 2 бр с полетно време 3 часа , обурудван с камера sony a7R III. 

Система за откриване на подземни проводи – интегрирана система за съвместна работа с GPS „Ridgid“ – 1 бр.

Напълно оборудвани работни места – 6 бр.

Софтуер за обработка на геодезически измервания Tplan – 3бр., софтуер за изчисления на трансформационни параметри – GPS View – 3 бр., софтуер за обработка на GPS измервания „Topcon Tools“ – 2 бр., система за кадастър на населени места „MKAD“– 7 бр., софтуер за вертикално планиране „Civil“ -2 бр.

Плотер – 2 бр.

Принтери – 2 бр.

Удостоверения

9

Удостоверение за пълна проектантска правосопособност

9

Удостоверение за вписване в регистъра на правоспособните лица

Нашиte Партньори

„Мапекс“ АД
„Гео.Кад“ ЕООД
„Сиат” ЕООД
„Приморско клуб“ ЕАД
„Студио А5“ ЕООД
„Атика Р5“ ООД

New Field

Адрес

ул. Трети март 49 гр. Приморско 8180 обл. Бургас, България

Телефон

+359 5503 3337 / +359 878 570517

Имейл

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

1 Click Studio

 

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

 

1 Click Studio