ГЕОПРОЕКТ

ПРИМОРСКО ЕООД
ЗА НАССВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Геодезически услуги

9

Геодезия

9

Кадастър

9

Регулация

9

Нивелационни планове

9

Нивелетни проекти

9

Фотограметрия

9

Изследване на деформации

9

Специализирани карти

9

Създаване и трасиране на устройствени планове;

9

Геодезия в археологията

9

Процедури по промяна на предназначението

9

Геодезия в пътно строителство

9

Създаване и поддържане на кадастрални карти

9

Част геодезия към инвестиционни проекти

9

Създаване на бази данни на населени места

9

Геодезия в инвестиционното проектиране

Разбери Повече

9

История на имотите

9

Устройствени планове

9

Специализирани данни

За нас и нашата работа

„Геопроект Приморско“ ЕООД е създадена през 2005г. със седалище и адрес на управление гр. Приморско, ул. „Трети март“55, с основен предмет на дейност геодезия, кадастър, регулация. Собственик на фирмата е инж. Дамян Петков. Фирмата е правоприемник на ЕТ „Петков – Дамян Димитров“, като от създаването си през 1993г. се занимава основно с възстановяване на земeделски земи.

New Field

Адрес

ул. Трети март 49 гр. Приморско 8180 обл. Бургас, България

Телефон

+359 5503 3337 / +359 878 570517

Имейл

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

1 Click Studio

 

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

 

1 Click Studio